Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 9. / 217 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Atte Harjannes motion om att ordna en auktion på genomfartsrätter i servicetunneln i centrum