Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 79 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Petrus Pennasen sekä varatarkastajaksi Terhi Peltokorven.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nita Austero ja Petrus Pennanen sekä varatarkastajaksi Terhi Peltokorpi.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Petrus Pennasen sekä varatarkastajaksi Dani Niskasen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Nuutti Hyttinen