Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 79 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Petrus Pennasen sekä varatarkastajaksi Terhi Peltokorven.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nita Austero ja Petrus Pennanen sekä varatarkastajaksi Terhi Peltokorpi.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Petrus Pennasen sekä varatarkastajaksi Dani Niskasen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

puheenjohtaja
Nuutti Hyttinen