Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 118

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman luomisesta Helsingille koronan jälkeiseen aikaan

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Sinikka Vepsän aloite HUSLAB näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle
  • valtuutettu Sinikka Vepsän aloite historiallisesti arvokkaan Laiholan talon kunnostamisesta takaisin asuinkäyttöön

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje