Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 118

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Gruppmotioner

  • Gruppmotion av Feministiska partiets fullmäktigegrupp om ett program för social återuppbyggnad i Helsingfors för tiden efter corona

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om ett provtagningsställe för HUSLAB till Jakobacka hälsostation
  • Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om iståndsättning av det historiskt värdefulla huset Laihola tillbaka i bostadsbruk

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng