Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 106

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

 • valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite omaishoitajien maksuttomista vapaapäivistä
 • valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä oleville
 • valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite lastenpsykiatrin palkkaamisesta lastensuojelun tukemiseksi
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite
  uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite aikuissosiaalityön asiakasmitoituksesta
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite
  maahanmuuttajataustaisten lasten valmistavan opetuksen laadusta ja ryhmäkoosta
 • valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. talousarvioaloite harrastesetelikokeilusta lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi
 • valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite sorateiden kunnostamisesta ja asfaltoinnista
 • valtuutettu Petrus Pennasen ym. talousarvioaloite ilmastoystävällisen kouluruoan laadun parantamisesta
 • valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloite virtuaalisen ryhmätoiminnan järjestämisestä yksinäisille
 • valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloite geronomien ja moniammatillisuuden lisäämisestä kotihoitoon
 • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite nuorisopalvelujen resurssien lisäämisestä
 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lumen käsittelyyn
 • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite yksipuolisesta tuottavuustavoitteen tulkinnasta luopumisesta
 • valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite eläkeläisten liikkumisen tukemisesta
 • valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite positiivisen diskriminaation määrärahan kasvattamisesta varhaiskasvatuksessa
 • valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite peruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämisestä
 • valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite riittävistä opetusvälineistä
 • valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite tekojääkentän rakentamisesta Johanneksen kentälle
 • valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. talousarvioaloite ratikkahankkeiden nopeuttamisesta
 • valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamisesta
 • valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tuesta
 • valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloite mielenterveyshoitajien vakanssien lisäämisestä perusterveydenhuoltoon
 • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloite Frisbeegolfradan rakentamisesta Paloheinään
 • valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite kasvatuksen ja koulutuksen tilojen pedagogisesta asiantuntijaryhmästä
 • valtuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämisestä
 • valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Koudan liikuntapuiston katsomon kattamisesta
 • valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Bajamajojen ja kioskin saamisesta Pukinmäkeen
 • valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite kaupunkipyörien saamisesta MaTaPuPu-asemille
 • valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloite määrärahojen varaamisesta elämänkatsomustiedon oppikirjoihin peruskouluissa
 • valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite Helsinki-lisästä 2-3 -vuotiaille
 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite hoito/hoiva-apulaisten lisäämisestä Helsingin Monipuolisiin Palvelukeskuksiin

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta
 • valtuutettu Ozan Yanarin ym. aloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemisesta
 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite lumen mereen kippaamisen lopettamisesta
 • valtuutettu Maria Ohisalon ym. aloite työttömien työkyvyn ylläpitämisestä
 • valtuutettu Tuula Haataisen ym. aloite asukkaille vaarallinen lumen vastaanottopaikan siirtämisestä Herttoniemestä
 • valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite liikunnan tarjoamisesta lapsiperheille viikonloppuisin koulujen saleihin

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje