Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 30.5.- 5.6.2024 tekemien päätösten seuraaminen

20. / 353 §

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 30.5.- 5.6.2024 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 30.5.-5.6.2024 tekemiä päätöksiä:

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, toimitilatontit ja kiinteistökehitys, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat -palvelu, tilapäällikkö

Tilat -palvelu, isännöintitiimi 3, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, myynti- ja vuokraustiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, infrapäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, kunnallinen pysäköinninvalvoja

Rakennusvalvontapalvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, yksikön päällikkö

Asumisen palvelut, asumispalvelupäällikkö

Asumisen palvelut, asumisen yksikkö 1, yksikön päällikkö

Asumisen palvelut, asumisen yksikkö 2, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.5.2024

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja, jotka voivat vaarantaa yksityisyyden suojan, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi