Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 114 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Maaret Castrén, tilalle Dennis Pasterstein
 • Anniina Iskanius, tilalle Mukhtar Abib
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Laura Rissanen
 • Sari Sarkomaa, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Nina Suomalainen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Elina Valtonen, tilalle Matti Niiranen
 • Johanna Nuorteva, tilalle Sanna Vesikansa
 • Tuula Haatainen, tilalle Fardoos Helal
 • Timo Harakka, tilalle Nita Austero
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Vesa Korkkula
 • Titta Hiltunen, tilalle Ajak Majok
 • Mari Rantanen, tilalle Mikko Paunio
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Juhani Strandén
 • Eva Biaudet, tilalle Petrus Pennanen
 • Laura Kolbe, tilalle Anna Karhumaa
 • Mari Holopainen, tilalle Johanna Sydänmaa

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Atte Kaleva
 • Dani Niskanen
 • Reetta Vanhanen
 • Ozan Yanar

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje