Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 114 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Maaret Castrén, ersättare Dennis Pasterstein
 • Anniina Iskanius, ersättare Mukhtar Abib
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Laura Rissanen
 • Sari Sarkomaa, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 • Nina Suomalainen, ersättare Heimo Laaksonen
 • Elina Valtonen, ersättare Matti Niiranen
 • Johanna Nuorteva, ersättare Sanna Vesikansa
 • Tuula Haatainen, ersättare Fardoos Helal
 • Timo Harakka, ersättare Nita Austero
 • Suldaan Said Ahmed, ersättare Vesa Korkkula
 • Titta Hiltunen, ersättare Ajak Majok
 • Mari Rantanen, ersättare Mikko Paunio
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, ersättare Juhani Strandén
 • Eva Biaudet, ersättare Petrus Pennanen
 • Laura Kolbe, ersättare Anna Karhumaa
 • Mari Holopainen, ersättare Johanna Sydänmaa

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Atte Kaleva
 • Dani Niskanen
 • Reetta Vanhanen
 • Ozan Yanar

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng