Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 115 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Hilkka Ahde ja Tuomas Rantanen sekä varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Terhi Peltokorpi.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Hilkka Ahde ja Tuomas Rantanen sekä varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Terhi Peltokorpi.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje