Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 115 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Hilkka Ahde och Tuomas Rantanen valdes till protokolljusterare med ledamöterna Nuutti Hyttinen och Terhi Peltokorpi som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Hilkka Ahde och Tuomas Rantanen till protokolljusterare med ledamöterna Nuutti Hyttinen och Terhi Peltokorpi som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng