Hankinta, HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen siivouspalvelut

HEL 2015-006893
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 94 §

HKL:n hallinnoimien eräiden kiinteistöjen siivouspalveluiden tilaaminen toiselle optiokaudelle

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Poistettiin.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 95

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen (sis. kantametro asemat, varikot, pääkonttori ja muut kiinteistöt) siivouspalvelut Palmia Oy:ltä ensimmäiselle optiokaudelle 1.11.2018 – 31.10.2019 yhteensä enintään 1.327.302,24 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Kokonaissumma perustuu Palmia Oy:n antamaan tarjoukseen optiokaudesta, jossa on huomioitu nykyisen sopimuskauden aikana tulleet uudet kohteet ja siivouslaadun tason nosto kolmella asemalla (Rautatientori, Sörnäinen ja Kalasatama).

Alkuperäinen puitesopimus on voimassa 31.10.2018 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen.

Käsittely

Esittelijä korjasi päätöksen ensimmäisen kappaleen optiokauden ajankohdan 1.11.2018 - 31.10.2019.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

mari.hyvarinen@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 115

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) hankkimaan HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen (sis. metroasemat, varikot, pääkonttori ja muut kiinteistöt) siivouspalvelut Helsingin kaupungin palvelut Oy:ltä 1.11.2015 – 31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 3.397.429,44 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisäksi mahdollisia lisätöitä enintään 20.808,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa jatkamaan sopimusta kahdella (2) optiokaudella, yksi (1) vuosi kerrallaan niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
Lisätiedot

Päivi Kontro, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 35160

paivi.kontro@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 09 310 22718

satu.ramo@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi