Lupayksikön 1 päällikön päättämät rakennusluvat, toimenpideluvat ja purkuluvat

Tutustu lupayksikön 1 päällikön päätöksiin rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista.

Aiemmat päätökset