Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvät menettelyt

HEL 2015-014224
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvät menettelyt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö Rain Mutka ja hänen estyneenä ollessaan lakimies Heidi Turpela ja että johtokunnan toimituskirjat allekirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä ja otteet todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtokunnan kokousmenettelyt määräytyvät kuntalain, Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön ja johtokunnan omien päätösten perusteella. Hallintosääntö sisältää määräykset mm. pöytäkirjan allekirjoittamisesta, varmentamisesta, pöytäkirjaan merkittävistä asioista ja pöytäkirjan tarkastamisesta.

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.01.2017 § 2

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvistä menettelyistä seuraavaa

  • johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö Rain Mutka ja hänen estyneenä ollessaan lakimies Heli Hietala ja hallintojohtaja Yrjö Judström, tässä sijaisuusjärjestyksessä
  • johtokunnan toimituskirjat allekirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä ja otteet todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä
  • johtokunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina tai, jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11 – 13.
Käsittely

Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen ensimmäinen ranskalaisviiva muutetaan kuulumaan seuraavasti:

- johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö Rain Mutka ja hänen estyneenä ollessaan lakimies Heli Hietala ja hallintojohtaja Yrjö Judström, tässä sijaisuusjärjestyksessä

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi