Silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita koskevan puitesopimuksen optiokauden käyttäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-005334
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 169 §

Silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita koskevan puitesopimuksen optiokauden käyttäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita koskevan puitesopimuksen (sopimus HKL:n ja WSP Finland Oy:n, Sito Oy:n, Sweco Finland Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kesken 16.5.2006) mukaisella optiokaudella 1.1.2019 –31.12.2019 yhteensä enintään 800.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan toimittajalta, jolla on siihen parhaat edellytykset ja niin, että suuremmissa suunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta edellä mainittujen toimittajien kesken ehdoin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa suunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Tehtävä 5. Infran tietotekniset asiatuntijapalvelut
WSP Finland Oy
Sito Oy
Sweco Finland Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tarjouspyynnön mukaan sopimuskautta voidaan jatkaa optiona 31.12.2019 saakka.

Sulje

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tilataan optiokaudelle 1.1. – 31.12.2019 Helsingin kaupungin rakennusviraston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun (22.10.2015) perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska kilpailutettuja konsultteja hyödynnetään kaupunkiorganisaatioiden välisissä yhteisissä työmaissa, mikä yksinkertaistaa suunnittelun hankintaa. Suunnittelulle on edelleen tarvetta HKL:n nykyisissä sekä tulevissa projekteissa. HKL:n asiantuntijoiden mukaan kilpailutetut hinnat ovat markkinatasoisia ja siten hyväksyttävällä tasolla. HKL:n ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa kyseisiä tehtäviä ilman kaupunkiorganisaatioiden välistä yhteistyötä saavutettavien volyymietujen vuoksi.

Aikaisemmat päätökset:
Johtokunnan päätös 94 §, 12.5.2016: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita yhteensä enintään 800.000,00 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 1.1.2016 – 31.12.2017.

Johtokunnan päätös 202 §, 8.12.2016: Päätöksellä johtokunta korottaa aikaisempaa johtokunnan päätöstä 1.700.000,00 eurolla siten, että puitejärjestelyllä tilattavien palveluiden enimmäismäärä on 2.500.000,00 euroa (alv 0 %) kaudella 1.1.2016 – 31.12.2017.

Sopimuskaudella 1.1.2016 – 31.12.2017 hankintojen kokonaisarvo on 1.514.659,28 euroa (alv 0%).

Johtokunnan päätös 9 §, 18.1.2018: Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä optiokaudelle 1.1.2018 – 31.12.2018 yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Optiokauden hankintojen kokonaisarvo on 105.588,52 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun hankintojen kokonaisarvo on alkuperäisellä sopimuskaudella ja optiokausilla yhteensä enintään 2.420.247,80 euroa (alv 0%).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 9

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä optiokaudelle (1.1.2018 – 31.12.2018) yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Suunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa suunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

Tehtävä 1. Siltojen ja taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu

 • WSP Finland Oy
 • Sito Oy
 • Insinööritoimisto Ponvia Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Insinööritoimisto Pontek Oy
 • A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tehtävä 2. Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu

 • A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • SiltaExpert Oy
 • Sweco Finland Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • WSP Finland Oy
 • Vahanen Oy

Tehtävä 3. Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalvelut

 • Sito Oy
 • Ramboll CM Oy
 • A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
 • Sweco PM Oy

Tehtävä 4. Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon projektinjohtopalvelut

 • Siltainsinöörit TH Oy
 • Sito Oy

Tehtävä 5. Infran tietotekniset asiatuntijapalvelut

 • WSP Finland Oy
 • Sito Oy
 • Sweco Finland Oy
 • A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tarjouspyynnön mukaan sopimuskautta voidaan jatkaa optiona 31.12.2018 saakka.

Alkuperäinen puitesopimus on voimassa 31.12.2017 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen. Puitejärjestelyn perusteella tilattavien toimeksiantojen arvioitu kokonaisarvo mahdolliset optiovuodet mukaan lukien on HKL:n osalta yhteensä noin 3.250.000,00 euroa (alv. 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.12.2017 § 66

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä optiokaudelle 1.1.2018 – 31.12.2018 yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Suunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa suunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

Tehtävä 1. Siltojen ja taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu

WSP Finland Oy
Sito Oy
Insinööritoimisto Ponvia Oy
Ramboll Finland Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tehtävä 2. Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
SiltaExpert Oy
Sweco Finland Oy
Ramboll Finland Oy
WSP Finland Oy

Tehtävä 3. Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalvelut

Vahanen Oy
Sito Oy
Ramboll CM Oy
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Sweco PM Oy

Tehtävä 4. Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon projektinjohtopalvelut

Siltainsinöörit TH Oy
Sito Oy

Tehtävä 5. Infran tietotekniset asiatuntijapalvelut

WSP Finland Oy
Sito Oy
Sweco Finland Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Päätöksen perustelut

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tilataan optiokaudelle 1.1. – 31.12.2018 Helsingin kaupungin rakennusviraston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun (22.10.2015) perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska kilpailutettuja konsultteja hyödynnetään kaupunkiorganisaatioiden välisissä yhteisissä työmaissa, mikä yksinkertaistaa suunnittelun hankintaa. Suunnittelulle on edelleen tarvetta HKL:n nykyisissä ja tulevissa projekteissa. HKL:n asiantuntijoiden mukaan kilpailutetut hinnat ovat markkinatasoisia ja siten hyväksyttävällä tasolla. HKL:n ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa kyseisiä tehtäviä ilman kaupunkiorganisaatioiden välistä yhteistyötä saavutettavien volyymietujen vuoksi.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 202 §, 8.12.2016: Sopimuskauden 1.1.2016 – 31.12.2017 enimmäishinnan korotus 2.500.000,00 miljoonaan euroon (alv 0 %)

Johtokunnan päätös 94 §, 12.5.2016: Silta- ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden tilaaminen puitejärjestelynä 800.000,00 euroa (alv 0 %)

Esittelijätiedot
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 202

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä yhteensä enintään 2.500.000 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 1.1.2016 – 31.12.2017.

Päätöksellä johtokunta korottaa aikaisempaa johtokunnan päätöstä 1.700.000 eurolla siten, että puitejärjestelyllä tilattavien palveluiden enimmäismäärä on 2.500.000 euroa (alv 0 %).

Puitejärjestelyyn on Helsingin kaupungin rakennusviraston järjestämän tarjouskilpailun (22.10.2015) perusteella valittu eri osakokonaisuuksien osalta päätösehdotuksen perusteluosassa mainitut toimittajat.

12.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 16.06.2016 § 76

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Siltojen ja taitorakenteiden rakentamisen projektinjohtopalveluja Kulosaaren metrosillan vahvistamisen osuus 1 urakalle A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ltä yhteensä enintään 94.844,90 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata mahdollisia lisätöitä yhteensä enintään 9.484,48 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työt tilataan puitesopimuksen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimus 2016–2017 mukaisin ehdoin (johtokunnan päätös 94 §, 12.5.2016).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Toimituskykyarviokysely lähetettiin Sito Oy:lle ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:lle. Ramboll CM Oy jätettiin toimituskykyarviokyselyn ulkopuolelle, koska hankkeen pääsuunnittelija on Rambollin konsultti. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy oli ainoa joka palautti pyydetyn arvion annetussa määräajassa.

Esittelijätiedot
Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jan Koskenmäki, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 35399

jan.koskenmaki@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi