Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-012358
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 47 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2018

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2018 kello 8:15 alkaen seuraavasti:

  • 16.8.
  • 13.9.
  • 11.10.
  • 8.11.
  • 13.12.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin syyskaudella 2018 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

  • 30.8.
  • 25.10.
  • 21.11.
  • 19.12.
Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.11.2017 § 79

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi