Informaatio syksyllä 2017 toteutetun Great Place to Work -tutkimuksen tuloksista

HEL 2017-012435
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 180 §

Informaatio syksyllä 2019 toteutetun Great Place to Work -tutkimuksen tuloksista ja kyselyn perusteella tehtävistä työhyvinvointitoimenpiteistä, sekä katsaus henkilöstön hyvinvoinnin toimenpiteisiin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL osallistui syksyllä 2019 toisen kerran Great Place To Work -tutkimukseen. Vastausprosentti oli 53,6. Vastaajia oli yhteensä 603. Tulosten perusteella sovitaan kehittämistoimenpiteitä kaikkiin työyksiköihin. Toimenpiteet sovitaan marraskuun aikana.

Aikaisempien henkilöstökyselyjen sekä muiden palautteiden perusteella HKL:ssä on henkilöstöohjelma, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia. Henkilöstöohjelmaa on toteutettu määrätietoisesti ja ohjelman toimenpiteitä on vielä tulossa toteutukseen ensi vuonnakin.

Merkitään tiedoksi annettu informaatio vuoden 2019 GPTW-kyselyn tuloksista ja HKL:n henkilöstöohjelman toteutumisesta sekä seuraavista henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen toimenpiteistä.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.01.2019 § 10

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Lisäksi johtokunta päätti edellyttää, että ehdotukset Kunta10 -tutkimuksen tulosten perusteella tehtäviksi konkreettisiksi toimenpiteiksi tuodaan tiedoksi johtokunnan seuraavaan iltakoulukokoukseen, ja että toimenpiteiden toteutusta seurataan johtokunnan iltakoulukokouksissa vuosineljänneksittäin niin, että henkilöstön edustajat ovat paikalla.

19.12.2018 Pöydälle

22.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Petri Lumijärvi, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 22418

petri.lumijarvi@hel.fi