Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyminen 1.12.2018 lukien

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000229
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyminen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 23.4.2018 alkaen seuraavasti:

Osasto/palvelualue
 
Laskujen hyväksyjä
Sijainen        
 
 
 
Keskitetyt palvelut- osasto
 
Päivi Turpeinen
Harri Numminen
 
 
 
Prosessit ja järjestelmät- palvelualue
 
avoin
Päivi Lahti
 
 
 
Taloushallinnon palvelut- osasto
Jussi Lind 30.4.2018 asti. 1.5.2018 avoin.
Pirjo Nikkanen
Elina Tirkkonen
 
 
 
Palkkahallinnon palvelut- osasto
 
Eija Keränen
Päivi Quandt Maija Husso

Päättäjä totesi lisäksi, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Kosti - hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rahoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (KVSTO 29.11.2017 11.luku 2§ asia 8) mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

pirjo.kivi@hel.fi

Päättäjä

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja