Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyminen 1.12.2018 lukien

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000229
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyminen

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 23.4.2018 alkaen seuraavasti:

Osasto/palvelualue
 
Laskujen hyväksyjä
Sijainen        
 
 
 
Keskitetyt palvelut- osasto
 
Päivi Turpeinen
Harri Numminen
 
 
 
Prosessit ja järjestelmät- palvelualue
 
avoin
Päivi Lahti
 
 
 
Taloushallinnon palvelut- osasto
Jussi Lind 30.4.2018 asti. 1.5.2018 avoin.
Pirjo Nikkanen
Elina Tirkkonen
 
 
 
Palkkahallinnon palvelut- osasto
 
Eija Keränen
Päivi Quandt Maija Husso

Päättäjä totesi lisäksi, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Kosti - hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rahoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (KVSTO 29.11.2017 11.luku 2§ asia 8) mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

Detta beslut publicerades 20.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

pirjo.kivi@hel.fi

Beslutsfattare

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja