Tarkastuslautakunnalle vuonna 2018 informoitavat asiat

HEL 2018-000733
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 65 §

Länsimetron toteutus Helsingin kaupungin näkökulmasta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan selostuksen Länsimetron toteutuksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Länsimetron toteutus Helsingin kaupungin näkökulmasta. Kokoukseen on kutsuttu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja, Länsimetro Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi