Tarkastuslautakunnalle vuonna 2018 informoitavat asiat

HEL 2018-000733
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 65 §

Länsimetron toteutus Helsingin kaupungin näkökulmasta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan selostuksen Länsimetron toteutuksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Länsimetron toteutus Helsingin kaupungin näkökulmasta. Kokoukseen on kutsuttu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja, Länsimetro Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi