Microsoft Lumia puhelimia koskevan päätöksen §6 kumoaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001085
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Microsoft Lumia puhelimia koskevan päätöksen §6 kumoaminen

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti kumota §6 päätöksen koska hankintaraja ylittyi. Siirretään hallintojohtajan päätettäväksi.

Päätös tullut nähtäväksi 26.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riikka Mäyränen, hallintoassistentti, puhelin:

riikka.mayranen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö