Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 25.4.2024

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003024
§ 35

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 13.8.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin viralliseksi kokousedustajaksi Valtakunnallisten Kotiseutupäivien yhteydessä Oulussa 13.8.2021 pidettävään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen alueellisen vastuumuseotyön tutkija Katri Lenton kaupunginmuseosta. Katri Lento osallistuu kokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Samalla toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 09 310 71555

elina.kallio@hel.fi

Päättäjä

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja