Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 25.4.2024

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003024
§ 35

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 13.8.2021

Sektorchef, kultur och fritid

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin viralliseksi kokousedustajaksi Valtakunnallisten Kotiseutupäivien yhteydessä Oulussa 13.8.2021 pidettävään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen alueellisen vastuumuseotyön tutkija Katri Lenton kaupunginmuseosta. Katri Lento osallistuu kokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Samalla toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen

Detta beslut publicerades 14.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 09 310 71555

elina.kallio@hel.fi

Beslutsfattare

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja