Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee Myllypuron metrokorttelin kehittämisen suunnittelua

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003232
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 115 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle talousarvioaloitteesta, joka koskee Myllypuron metrokorttelin kehittämisen suunnittelua

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

HKL näkee alueen kehittymisen hyvänä asiana ja toteaa myös nykyisen asemakaavan olevan sopiva joukkoliikenteen tarpeisiin Myllypuron alueella.

HKL toteutti Myllypuron metroaseman peruskorjauksen vuosina 2014-2016 ja metroaseman palvelutasoa nostettiin mm. lisäämällä hissi- ja liukuporrasyhteyksiä. Asemalla ei metroliikenteen näkökulmasta ole tarvetta kehittämistoimille lähitulevaisuudessa.

HKL:n näkökulmasta Myllypuron metroasemakorttelin kehityshankkeen suunnittelun rahoituksen tulee tulla hankkeeseen ryhtyvältä. HKL:llä ei ole suunnitelmia lähteä kehittämään metroasemakorttelia eikä HKL ole varautunut siihen investointisuunnitelmissaan vuosille 2019-2028.

Asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon metroaseman ja metroliikenteen läheisyys ja siitä mahdollisesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat ympäristölle sekä taata metroliikenteen häiriötön toiminta.

Mahdollisen laajentamisen toteutuksessa on huomioitava metroliikenteen asettamat merkittävät rajoitukset rakentamiselle ja suunnittelulle.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Anne Mannerkorpi, Isännöitsijä, puhelin: 09 310 35943

anne.mannerkorpi@hel.fi