Hankinta, liiketoiminnan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena

HEL 2018-003905
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Liiketoiminnan perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjenhankinnan (§140/19.6.2018) optiokauden käyttöönotto

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö päätti, että liiketoiminnan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen hankintaan liittyvä yhden (1) vuoden optiokausi (kasvatus ja koulutuslautakunnan päätös §140/19.6.2018) otetaan käyttöön ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Optiokauden hankinnan arvo on n. 1,32 milj. euroa, joka sisältyy kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginkanslia on kilpailuttanut liiketoiminnan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen noin 400 opiskelijalle 13.4.2018 päivätyllä kirjeellä H013-18, HEL 2018-003905.

Tarjouspyynnössä on optioiden käyttöönottomahdollisuus enintään yhdeksi kahden (2) vuoden ajaksi sekä yhdeksi yhden (1) vuoden ajaksi. Tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjäksi valittiin Careeria Oy (ent. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/liikelaitos Edupoli). Kahden vuoden optiokausi päättyy 31.7.2021.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut (tilaaja) ja Careeria Oy ovat käyneet neuvottelun option käyttöönotosta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla.

Hankinnan arvo optiokaudelle 1.8.2021-31.7.2022 on n. 1,32 milj. euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 27.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Virpi Heinonen, koulutustarkastaja, puhelin: 09 310 86871

virpi.heinonen@hel.fi

Päättäjä

Katri Tuomainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3