Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, liiketoiminnan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena

HEL 2018-003905
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Liiketoiminnan perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjenhankinnan (§140/19.6.2018) optiokauden käyttöönotto

Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-3

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö päätti, että liiketoiminnan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen hankintaan liittyvä yhden (1) vuoden optiokausi (kasvatus ja koulutuslautakunnan päätös §140/19.6.2018) otetaan käyttöön ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Optiokauden hankinnan arvo on n. 1,32 milj. euroa, joka sisältyy kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginkanslia on kilpailuttanut liiketoiminnan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen noin 400 opiskelijalle 13.4.2018 päivätyllä kirjeellä H013-18, HEL 2018-003905.

Tarjouspyynnössä on optioiden käyttöönottomahdollisuus enintään yhdeksi kahden (2) vuoden ajaksi sekä yhdeksi yhden (1) vuoden ajaksi. Tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjäksi valittiin Careeria Oy (ent. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/liikelaitos Edupoli). Kahden vuoden optiokausi päättyy 31.7.2021.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut (tilaaja) ja Careeria Oy ovat käyneet neuvottelun option käyttöönotosta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla.

Hankinnan arvo optiokaudelle 1.8.2021-31.7.2022 on n. 1,32 milj. euroa.

Detta beslut publicerades 27.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Virpi Heinonen, koulutustarkastaja, puhelin: 09 310 86871

virpi.heinonen@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Tuomainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3