Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004041
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 41 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lauttaja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

Liikennepalvelujen kysyntä jatkoi kasvuaan vuonna 2017. HSL-alueella tehtiin 374,7 miljoonaa nousua, mikä on 2,0 % edellisvuotta enemmän. Suhteellisesti eniten kasvoivat matkustajamäärät HSL:n tilaamassa raitiovaunuliikenteessä, jossa matkustajamäärät nousivat 6,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Helsingin kantakaupungin raitiovaunuliikenne kasvaa ennakoitua voimakkaammin.

Vuonna 2017 kuntayhtymä sai lippu- ja informaatiojärjestelmä (LIJ2014) -hankkeen lähes päätökseen. Käyttöön otettava uusi lippujärjestelmä perustuu kaarimaisiin vyöhykkeisiin. Lippujen hinnoittelu ei enää perustu kuntarajoihin, vaan nykyistä enemmän matkan pituuteen. Kuntien tuki kohdennetaan säännöllisten käyttäjien kausi- ja arvolippujenhintoihin.

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 196 milj. euroa (200 milj. euroa vuonna 2017).

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi