Perusopetuksen johtajan vuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004285
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Perusopetuksen johtajan vuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs.perusopetusjohtaja päätti vahvistaa suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 127 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 27.3.2018 § 22 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2018–31.12.2018.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 9 960 000 € ja toimintamenot ovat 343 842 000 €.

Koulujen kehyksen kokonaissumma on 327 159 342 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 1 881 399 €. Koulujen kehyksen kokonaissumma ilman ulkopuolisia hankkeita on 325 277 943 euroa. Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2018. Kehystarkistukseen on varaus keskitetyissä määrärahoissa. Koulujen kehykset tulevat olemaan toimialajohtajan päätöksen mukaisesti vähintään 326 740 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86204

taina.makinen@hel.fi

Päättäjä

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja