Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005338
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 62 §

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki, hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen ja hallituksen jäsen Sami Sarvilinna. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön osakekanta jakaantuu seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 45,0 %, Helsingin kaupunki 37,1 %, Vantaan kaupunki 12,7 %, Kirkkonummen kunta 2,4 %, Tuusulan kunta 2,3 % ja Kauniaisten kaupunki 0,5 %.

Vuoden 2017 aikana yhtiö toteutti hankittuun Epic -järjestelmään suurimman osan tarvittavista työnkuluista ja muusta sisällöstä. Lisäksi järjestelmää käännettiin suomeksi ja rakennettiin tarvittavia integraatioita sekä tehtiin suunnitelmia tietojen siirtämiseksi vanhoista järjestelmistä Apottiin. Järjestelmän kehittämistä on jatkettu kevään 2018 aikana. Käyttöpalveluiden tuotantoympäristön rakentamista jatketaan siten, että tuotantoympäristö on aikataulun mukaisesti valmis.

Vuoden 2018 aikana oman pääoman sijoituksia suunnitellaan tehtävän yhtiöön yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa. Summa jakautuu omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa. Helsingin osuus on noin 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 aikana tehdään päätös vuoden 2015 lainatakauspäätökseen sisältyvän lisälainan kilpailutuksesta ja nostosta. Lainatarpeen vuosille 2018 ja 2019 arvioidaan olevan yhteensä 120 miljoonaa euroa.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen ja hallituksen jäsen Sami Sarvilinna.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi