Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005339
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 61 §

Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen ja hallituksen varapuheenjohtaja Maija Tanninen-Mattila. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (41,7 %), Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %). Musiikkitalon päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Vuonna 2017 Musiikkitalossa järjestettiin yhteensä noin 1 360 tapahtumaa, joista konsertteja oli noin 800, muita yleisötapahtumia noin 390 ja yritystilaisuuksia noin 170. Konserteissa ja muissa tapahtumissa kävi noin 299 000 henkilöä ja yleisötyö-/ ilmaistapahtumiin osallistui noin 39 000 henkilöä. Käyntejä Musiikkitaloon tehtiin noin 950 000 kappaletta vuonna 2017.

Vuonna 2016 alkanutta talouden tervehdyttämisohjelmaa jatkettiin vuoden 2017 aikana taserakennetta keventämällä ja vuokraustoimintaan liittyvää myyntityötä tehostamalla. Ulkopuolinen vuokraustoiminta kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 50 %. Vuoden 2017 tulos oli 211 190 euroa (vuosi 2016: 25 410 euroa).

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on myös läsnä hallituksen varapuheenjohtaja Maija Tanninen-Mattila.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi