Hankinta, käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005422
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Hankinta, käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti hankkia kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmiin kuuluvien käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt Gofore Oyj:ltä.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tehtävänä on pitää tietojärjestelmät ajanmukaisina, kehittää niitä sekä toteuttaa kaupungin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.

Kokonaisvaltainen tietojärjestelmien uudistaminen kohdistuu tässä hankitussa projektityössä käyttäjänhallinnan tietojärjestelmän hankkimiseen, tarjouspyynnön valmisteluun, arviointiin ja käyttöönottoprojektin toteuttamiseen. Käyttäjähallinnan tarjouspyynnön lisäksi osa ostetusta projektityöstä ohjataan API GW hankinnan projektityöhön.

Hankinta tehdään kaupungin osaamiskeskuksen tekemän puitesopimuksen puitteissa Gofore Oyj:ltä. Asiantuntijapalvelua on arvioitu tarvittavan 68 henkilötyöpäivää. Puitesopimuksen hinta on 698 euroa/henkilötyöpäivää, alv 0%. Toimitussopimuksen arvioitu kokonaishinta on enintään 47 464 euroa. Työ laskutetaan toteuman mukaisesti kuukausittain jälkikäteen.

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko R Räsänen, ict-hankepäällikkö, puhelin: 040 502 0500

asko.r.rasanen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: Liikesalaisuus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.