Työsuhdeasuntohakemuksen hyväksyminen, Yläkiventie 2 H, Heka Kaakko Oy

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006095
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Työsuhdeasuntohakemuksen hyväksyminen, Yläkiventie 2 H, Heka Kaakko Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä seuraavan työsuhdeasuntohakemuksen

Yläkiventie 2 H 172, 00920 HELSINKI, 1h+kk, 26 m²

Yhtiön huoltopiiriin kuuluvalla alueella on tällä hetkellä 7222 aravalainoitettua huoneistoa, joista 19 on työsuhdeasuntokäytössä.

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Leena Räty, asuntosihteeri, puhelin: 09 310 1671

leena.raty@hel.fi

Päättäjä

Merja Liski
yksikön päällikkö