Työsuhdeasuntohakemuksen hyväksyminen, Yläkiventie 2 H, Heka Kaakko Oy

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006095
Ärendet har nyare handläggningar
§ 53
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Työsuhdeasuntohakemuksen hyväksyminen, Yläkiventie 2 H, Heka Kaakko Oy

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä seuraavan työsuhdeasuntohakemuksen

Yläkiventie 2 H 172, 00920 HELSINKI, 1h+kk, 26 m²

Yhtiön huoltopiiriin kuuluvalla alueella on tällä hetkellä 7222 aravalainoitettua huoneistoa, joista 19 on työsuhdeasuntokäytössä.

Detta beslut publicerades 30.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Leena Räty, asuntosihteeri, puhelin: 09 310 1671

leena.raty@hel.fi

Beslutsfattare

Merja Liski
yksikön päällikkö