Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008380
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 74 §

Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff

Asian aikana kuultavina olivat Jääkenttäsäätiön toimitusjohtaja Tom Kivimäki ja hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus,- kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin.

Säätiö ylläpitää Helsingin Jäähallia ja tämän lisäksi säätiö omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n koko osakekannan. Helsingin Liikuntahallit Oy ylläpitää seuraavia jäähalleja Helsingissä: Konalan jäähalli, Hernesaaren jäähalli, Paloheinän jäähalli, Malmin jäähalli, Salmisaaren jäähalli ja Vuosaaren jäähalli. Lisäksi vuonna 2018 valmistuu Kaarelan jäähalli.

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 seuraavat muut tavoitteet:

  • Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla
  • Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.

Tulevaisuudessa säätiö varautuu osaltaan Garden Helsinki -hankkeeseen ja arvioi sen vaikutuksia säätiön toimintaan ja talouteen.

Jääkenttäsäätiön toimitusjohtaja Tom Kivimäki antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi