Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009790
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 237 §

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituksen Liike Nyt Helsinki nimisen valtuustoryhmän perustamisesta ja ilmoituksessa mainitun valtuutetun liittymisen perustettuun valtuustoryhmään.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi Mirita Saxbergin eronneen Kokoomuksen valtuustoryhmästä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava.

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta kirjallisesti valtuustolle.

Kaupunginvaltuustolle on 18.9.2018 jätetty ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi