Hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelua koskeva hankinta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010266
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 140 §

Hissien ja liukuportaiden huolto ja kunnossapito

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Poistettiin.

Käsittely

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Kalervo Kahila, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35945

kalervo.kahila@hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 78501

tuomas.alakurtti@hel.fi