Valtuustoaloite, Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuus ja suunnittelu

HEL 2018-010592
4. / 667 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginpadon purkamista

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 650

12.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

05.03.2019 Pöydälle

26.02.2019 Pöydälle

05.02.2019 Pöydälle

22.05.2019 Palautettiin

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö: 09 310 38626

jussi.luomanen@hel.fi

Irene Varila, lakimies, puhelin: 09 310 37451

irene.varila@hel.fi