Mittauksen skannauskoulutus, yksikönjohtajan hankintapäätös

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011293
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 44

Mittauksen skannauskoulutus, yksikönjohtajan hankintapäätös

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti tilata suorahankintana 3D-laser skannauksen skannusajoa ja operaattoria sekä trajektro-/pistepilviskennan käsittelevää koulutusta Nordic Geo Center Oy:ltä. Nordic Geo Center Oy:n antaman tarjouksen 30.8.2018 mukaisesti jatkokoulutuksen kokonaishinta 178 500,00 euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjanote kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

3D-laser skannauksen skannusajon ja operaattorin, sekä trajektro-/pistepilviskennan käsittelevää jatkokoulutus antaa valmiudet laserkeilauksen data-aineiston käsittelyyn Staran mittausyksiköissä tilaajan vaatimusten mukaiseksi aineistoksi. Koulutus on teknisesti erittäin vaativaa.

Hankinta toteutetaan suorahankintana, koska teknisistä syistä johtuen hankinnan voi toteuttaa vain yksi toimittaja (Hankintalaki 27§).

Staran mittausyksiköissä on käytössä Riegelin laitteet. Nordic Geo Center Oy on laitteiden ja ohjelmistojen yksinoikeutettuna maahantuojana ainoa, joka voi koulusta järjestää.

Koulutus kestää 9 viikkoa/per ryhmä ja koulutuksen osallistuu kahdeksan henkilöä Staran mittausyksiköistä.

Päätös tullut nähtäväksi 31.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Birgitta Viljanen, tuotantoassistentti, puhelin: 09 310 29393

birgitta.viljanen@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarjous, mittaus, skannauskoulutus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.