Aamukouluasia: Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011765
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 732 §

Aamukouluasia: Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen ajankohtaiskatsaus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin kolmannen ehdotuksen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana paikalla oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö hallinnoi ja ylläpitää vuokraoikeuden perusteella vuonna 1938 valmistunutta kaupungin omistamaa Helsingin Olympiastadionia, joka on suojeltu silloisen rakennussuojelulain nojalla 19.10.2006.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 kaupungin osallistumisesta Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamiseen yhtä suurin osuuksin valtion kanssa sekä 11.2.2015, § 47 ja 18.1.2017, § 8 kaupungin rahoitusosuuden suuruudesta. Kaupungin ja valtion päätetyt rahoitusosuudet ovat enintään 130,5 miljoonaa euroa eli yhteensä enintään 261 miljoonaa euroa.

Pormestari alustaa Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeesta kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi