Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012147
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2018

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi 25.9.2017 (liite 1), 27.12.2017 (liite 2), 19.6.2018 (liite 3) ja 23.10.2018 (liite 4) päivätyt pöytäkirjat Taloushallintopalvelun Kaupunginkanslia, Kaupunkiympäristö ja Tarkastusvirasto -palvelualueen suorittamasta Taloushallintopalvelun yleisökassojen tarkastuksesta.

Päätöksen perustelut

Rj 29.3.2010 71§ kohdassa 2.11. on määritelty kassantarkastuksen ohjeista.
"Sisäiseen valvontaan liittyvällä säännöllisellä kassantarkastuksella varmistetaan kassanhoidon asianmukaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja".

Päätös tullut nähtäväksi 21.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Jääskeläinen, ts.palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 25301

sini.jaaskelainen@hel.fi

Päättäjä

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.
2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.
4. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.