Questback Essentials-lisenssien hankinta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012383
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 31
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Questback Essentials-lisenssien hankinta

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti, että tilataan Questback Essentials-palveluun lisenssejä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Questback Oy:ltä. Kokonaiskustannukset ovat enintään 14 000 euroa (alv. 0%) ja ne maksetaan tililtä 486100, sisäinen tilausnumero 1483000014.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on alun perin vuonna 2002 tehnyt kaupunkiyhteisen käyttöoikeus- ja ylläpitosopimuksen koskien silloisen Digium Enterprisen, nykyisen Questback Essentials-palvelun, käyttöä.

Sopimus on päivitetty ja allekirjoitettu uudelleen vuonna 2017

Päätös tullut nähtäväksi 03.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eemeli Paukkonen, it-suunnittelija , puhelin: 040 702 9718

eemeli.paukkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Sopimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.