Questback Essentials-lisenssien hankinta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012383
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Questback Essentials-lisenssien hankinta

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti, että tilataan Questback Essentials-palveluun lisenssejä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Questback Oy:ltä. Kokonaiskustannukset ovat enintään 14 000 euroa (alv. 0%) ja ne maksetaan tililtä 486100, sisäinen tilausnumero 1483000014.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on alun perin vuonna 2002 tehnyt kaupunkiyhteisen käyttöoikeus- ja ylläpitosopimuksen koskien silloisen Digium Enterprisen, nykyisen Questback Essentials-palvelun, käyttöä.

Sopimus on päivitetty ja allekirjoitettu uudelleen vuonna 2017

Detta beslut publicerades 03.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Eemeli Paukkonen, it-suunnittelija , puhelin: 040 702 9718

eemeli.paukkonen@hel.fi

Bilagor

1. Sopimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.