Rautatientorin, Elielin aukion sekä Vantaankosken radan radoilla ja Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvontapalveluiden hankinta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012580
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 176 §

Rautatientorin, Elielin aukion sekä Vantaankosken radan radoilla ja Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvontapalveluiden hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Liikenneviraston tekemän puitesopimuksen (LIVI/2637/02.01.07/2018) perusteella Avarn Security Oy:ltä

  • Rautatientorilla ja Elielinaukiolla HKL:n hoitovastuulle kuuluvat järjestyksenvalvontapalvelut yhteensä enintään 605.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.10.2018 – 30.9.2021,
  • Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin HKL:n hoitovastuulle kuuluvat järjestyksenvalvontapalvelut yhteensä enintään 935.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.10.2018 – 30.9.2021, sekä
  • molemmat edellä määritellyt järjestyksenvalvontapalvelut optiokaudella 10.2021 – 30.9.2022 yhteensä enintään 465 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös perustuu Liikenneviraston tekemään puitesopimukseen (LIVI/2637/02.01.07/2018) Avarn Security Oy:n kanssa lähiliikennealueen liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluiden tuottamisesta kaudella 1.10.2018 – 30.9.2021. Liikenneviraston puitesopimukseen kuuluu mahdollisuus yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen.

Sulje

HKL on osapuolena ko. puitesopimuksessa ja siten HKL:llä on mahdollisuus hankkia tarvitsemiaan järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluita lähiliikennealueille puitejärjestelyssä vahvistetuilla ehdoilla omalla sopimuksellaan. Koska kyseessä on yhden toimittajan puitejärjestely, hankinta voidaan toteuttaa ilman ns. minikilpailutusta.

Näin ollen hankinta toteutetaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § ja 46 § mukaisesti puitesopimuksen perusteella.

Päätöksellä tilataan Rautatientorin ja Elielinaukion bussiterminaalien viikonloppuöiden järjestyksenvalvonta nykyistä laajuutta vastaavin resurssein eli 2+2 järjestyksenvalvojaa 11,5 tunnin ajalle perjantai- ja lauantaiöiksi. Lisäksi päätös sisältää esimies- ja johtamistyötä edellä mainittuina toiminta-aikoina sekä järjestyksenvalvonnan tehostamisen ja lisäresurssien tilaamisen esimerkiksi juhlapäivinä sekä mahdollisesti arkena olevien tapahtumien aikana.

Lisäksi päätöksellä tilataan HKL:n hallinnoimien Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvonta ja piirivartiointi nykyistä laajuutta vastaavin resurssein. HKL:n jyvitysosuus liikenneviraston lähiliikennealueen asemapartiolaskutuksesta on 40 %, kehäradan yöaikaisesta autopartiosta 30 %, lähiliikennealueen 24/7-autopartiosta 20 % ja turvavalvomotoiminnoista 12,5 %. Edellä mainittujen palveluiden yhteenlaskettu kuukausiarvo on noin 23.600 euroa/kk. Tämän lisäksi päätös sisältää varautumista järjestyksenvalvonnan tehostamiseen ja lisäresursseihin esimerkiksi järjestelmävikojen tai poikkeustilanteiden sitä vaatiessa.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi