Hankinta, HKL:n metroasemien hissien- ja liukuportaiden huolto

HEL 2018-012841
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 175 §

HKL:n metroasemien hissien- ja liukuportaiden huollon tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Poistettiin.

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Jukka Anttalainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 35503

jukka.anttalainen@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi