Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen antaminen

HEL 2019-000448
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen antaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen.

Päätöksen perustelut

Kertapalkkioiden myöntämisen periaatteet muuttuvat osana kaupungin tuloksiin perustuvan palkitsemisen kokonaisuuden kehittämisprosessia

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

paula.kemppi@hel.fi

Päättäjä

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja