Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Paikallinen sopimus Ressun IB-lukion eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja palkkauksesta

HEL 2019-003754
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Paikallinen sopimus Ressun IB-lukion eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja palkkauksesta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen Helsingin kaupungin ylläpitämän Ressun IB (International Baccalaureate) -lukion eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja heidän palkkauksestaan 1.8.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Aikaisempi sopimus asiasta on tehty 1.1.2006 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi. Uuden sopimuksen solmiminen on ajankohtainen, koska Ressun lukion IB-linja on kasvanut oppilasmäärältään, ja samalla myöskin opettajien työmäärä ja kustannukset ovat kasvaneet. Aikaisemman sopimuksen korvaukset ja opetusvelvollisuuteen lukemiset eivät ole enää ajan tasalla. Uudella sopimuksella on tarkoitus saada korvausten myöntämiseen joustovaraa, ja lisäksi muuttuneet kansainväliset IB-lukiomääräykset on otettava sopimuksessa huomioon. Sopimuksen sisällöstä on käyty neuvottelu kaupungin edustajien ja henkilöstöjärjestön edustajien kesken, ja neuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen liitteenä olevan mukaisen paikallisen sopimuksen viemisestä päätöksentekoon.

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Päättäjä

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja