Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Paikallinen sopimus Ressun IB-lukion eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja palkkauksesta

HEL 2019-003754
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Paikallinen sopimus Ressun IB-lukion eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja palkkauksesta

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen Helsingin kaupungin ylläpitämän Ressun IB (International Baccalaureate) -lukion eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja heidän palkkauksestaan 1.8.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Aikaisempi sopimus asiasta on tehty 1.1.2006 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi. Uuden sopimuksen solmiminen on ajankohtainen, koska Ressun lukion IB-linja on kasvanut oppilasmäärältään, ja samalla myöskin opettajien työmäärä ja kustannukset ovat kasvaneet. Aikaisemman sopimuksen korvaukset ja opetusvelvollisuuteen lukemiset eivät ole enää ajan tasalla. Uudella sopimuksella on tarkoitus saada korvausten myöntämiseen joustovaraa, ja lisäksi muuttuneet kansainväliset IB-lukiomääräykset on otettava sopimuksessa huomioon. Sopimuksen sisällöstä on käyty neuvottelu kaupungin edustajien ja henkilöstöjärjestön edustajien kesken, ja neuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen liitteenä olevan mukaisen paikallisen sopimuksen viemisestä päätöksentekoon.

Detta beslut publicerades 12.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Beslutsfattare

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja