Ajankohtaiskatsaus, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HEL 2019-004527
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 53 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen esityksen kokouksen kahdeksantena asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matka lippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

HSL:n valmistelussa oleva lähijunaliikenteen kilpailutus tulee olemaan suurin yksittäinen tarjouskilpailu, mitä joukkoliikenteestä on Suomessa järjestetty ja ensimmäinen laatuaan junaliikenteessä. Tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe avattiin vuonna 2018 ja varsinainen tarjouskilpailu ratkaistaan keväällä 2020. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesällä 2021.

HSL:n joukkoliikenteen lippujen hinnoittelu muuttui 27.4.2019, kun uudet vyöhykkeet korvasivat kuntarajoihin perustuvat lippualueet. Sisäiset, seutu- ja lähiseutuliput jäivät historiaan, ja lippu ostetaan jatkossa vyöhykkeille ABCD.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 202 milj. euroa (196 milj. euroa vuonna 2018).

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi