Hallintomuotoselvitys ja ajankohtaiskatsaukset yhtiöittämisestä, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-005371
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 82 §

HKL:n hallintomuotoselvityksen esittely johtokunnalle

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kansliapäällikkö on 24.1.2019 päättänyt asettaa liikennelaitoksen organisaatiomuotoa selvittävän työryhmän. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2019. Työryhmän tulee toimikautensa puitteissa valmistella esitys liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisestä, jos se on perusteltua tehtävän selvityksen perusteella. Työryhmän puheenjohtajana toimii rahoitusjohtaja Tuula Saxholm kaupunginkansliasta. Työryhmässä on neljä kaupunginkanslian ja kolme HKL:n edustajaa. Työryhmän ulkoinen konsultti on BDO.

Kokouksessa BDO:n edustajat selostavat valmistelun lähtökohtia, tavoitteita ja tähän asti suoritettua valmistelutyötä. Johtokunnalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Johtokunnan kokoukseen on tätä asiaa koskien kutsuttu mukaan myös HKL:n henkilöstön edustajat.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi